Budżet

Sprawozdanie finansowe placówki za 2020 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  Praga – Południe m.st.Warszawy


Ostania aktualizacja - 27 maja 2021 11:16

© cleanscripts.com | All rights reserved