Struktura Organizacyjna

Liczba oddziałów

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum nr 160 Dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 Dla Dorosłych

CIV Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

XIII Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Technikum Nr 19 Dla Dorosłych

Technikum Uzupłniające Nr 13 Dla Dorosłych

Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych

RAZEM:

kl. I

1

-

9

1

-

-

1

13

kl. II

2

-

6

2

 -

-

1

11

kl. III

2

 -

4

 -

 -

 -

 

7

razem

5

-

19

3

-

-

2

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum nr 160 Dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 Dla Dorosłych

CIV Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

XIII Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Technikum Nr 19 Dla Dorosłych

Technikum Uzupłniające Nr 13 Dla Dorosłych

Szkoła Policealna nr 42 dla Dorosłych

RAZEM:

kl. I

35

-

307

29

-

-

36

390

kl. II

56

-

162

55

 -

18

320

kl. III

66

 -

125

 12

-

191

razem

157

-

594

84

-

12

54

901

Struktura zatrudnienia

 

 

Pedagodzy

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

RAZEM:

 

 

pełnozatrudnieni

19

19

 

 

niepełnozatrudnieni

8,02

8,02

 

 

razem

27,02

27,02

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

 

 

administracja

obsługa

razem

 

 

5,5

7,0

12,5

 

 

Menu
Dane ogólne
Akty prawne
Organizacja
Załatwianie spraw
Majątek
Przetargi
ogłoszenia
Informacje o biuletynie

Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5
ul. Mińska 1/5 03-806 Warszawa